นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ในระยะที่ 3

นายวิพล  นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 กำหนดนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ (Flagship Project) ในระยะที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน 2562) ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 โครงการ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอรายละเอียด ผลการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1
ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0001_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0002_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0003_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0004_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0005_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0006_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0007_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0008_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0009_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0010_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0011_resize ผู้ตรวจ_๑๙๐๘๒๒_0012_resize

kornkanok

About kornkanok