โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒

           ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการให้สมัครทาง www.thaisuprateacher.org และติดตามข้อมูลข้าวสารได้ทาง Facebook Fanpage : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน