โครงการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการ

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ตามนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน "2562" ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน ของ สพฐ. ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
timeline_20190819_102503_resize timeline_20190819_102500_resize timeline_20190819_102458_resize timeline_20190819_102442_resize timeline_20190819_102424_resize timeline_20190819_102412_resize 14741_resize 14738_resize 14737_resize 14736_resize 14735_resize 14733_resize
 

kornkanok

About kornkanok