โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมหาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทศักราช 2562

นางณิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ตรังเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จ.ตรัง นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
>>วิดีโอพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล<<
>>ภาพพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0179 IMG_0174
IMG_0124 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0131 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0145 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0149 IMG_0150 IMG_0152 IMG_0153 IMG_0155 IMG_0156 IMG_0157
IMG_0001 IMG_02 IMG_0007 IMG_0025 IMG_0027 IMG_0033 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0041 IMG_0048 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0059 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0096 IMG_0098 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0117 IMG_0164 IMG_0165 IMG_0168 IMG_0173
IMG_0182 IMG_0183 IMG_0186 IMG_0187 IMG_0188 IMG_0189 IMG_0190 IMG_0191 IMG_0192 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0195 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0219 IMG_9985 IMG_9987 IMG_9992 IMG_9993 IMG_9996 IMG_9998 IMG_9999
IMG_0000 IMG_00 IMG_0009

IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012
IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015
IMG_0016 IMG_0017 IMG_0019
IMG_0046 IMG_0047 IMG_0049
IMG_0060 IMG_0065 IMG_0068
IMG_0078 IMG_0079 IMG_0093
IMG_0094 IMG_0104 IMG_0105

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง