วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0133 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0135 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0072 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0159 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0160 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0170 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0081 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0087 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0088 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0089 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0093 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0094 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0095 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0099 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0101 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0102 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0105 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0108 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0110 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0111 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0113 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0115 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0117 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0142 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0143 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0145 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0146 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0147 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0148 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0149 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0150 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0151 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0152 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0153 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0154 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0156 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0012 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0014 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0016 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0035 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0036 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0038 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0039 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0043 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0053 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0059 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0061 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0063 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0136 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0141 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0019 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0020 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0022 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0023 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0025 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0029 วันเฉลิมฯ12สค62_๑๙๐๘๐๙_0031 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0065 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0069 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0074 12ส.ค.62_๑๙๐๘๐๙_0076

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน