ประกาศโรงเรียนบ้านทอนพลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย หรือ วิชาเอกภาษาไทย

        ด้วยโรงเรียนบ้านทอนพลา  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย หรือ วิชาเอกภาษาไทย 

 จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

รายละเอียดดังนี้ 

13  สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562                ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)

15 สิงหาคม 2562                                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

16 สิงหาคม 2562                                      สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

16 สิงหาคม 2562                                      ประกาศผลการคัดเลือก

19 สิงหาคม 2562                                      รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

20 สิงหาคม 2562                                      เริ่มปฏิบัติงาน

ประกาศรับครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย หรือ วิชาเอกภาษาไทย 

ใบสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย หรือ วิชาเอกภาษาไทย

About บ้านทอนพลา