ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องวิทยาศาสตร์) จำนวน 6 ชุด (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาประกวดราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทย์

About rangsima