โรงเรียนวัดนางประหลาดร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนคุณภาพคุณธรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

55975 423891 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0010 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0016 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0017 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0057 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0059 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0060 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0061 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0066 ห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม 8-9862_๑๙๐๘๑๓_0076

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด