โรงเรียนวัดชลวาปีวิหารจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ

9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0015 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0026 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0027 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0071 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0080 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0083 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0086 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0088 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0089 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0124 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0132 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0133 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0135 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0252 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0254 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0255 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0256 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0259 9862 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา_๑๙๐๘๑๒_0263 กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ (Big cleaning)_๑๙๐๘๑๒_0009 กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ (Big cleaning)_๑๙๐๘๑๒_0010 กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ (Big cleaning)_๑๙๐๘๑๒_0012 กิจกรรมทำดีเพื่อแม่ (Big cleaning)_๑๙๐๘๑๒_0013

About chonlawaschool