นักเรียนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารร่วมกิจกรรมการเเสดงในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

20190807_๑๙๐๘๑๒_0006 20190807_๑๙๐๘๑๒_0007 20190807_๑๙๐๘๑๒_0009 20190807_๑๙๐๘๑๒_0010 20190807_๑๙๐๘๑๒_0011 20190807_๑๙๐๘๑๒_0012 20190807_๑๙๐๘๑๒_0015 20190807_๑๙๐๘๑๒_0018 20190807_๑๙๐๘๑๒_0024 20190807_๑๙๐๘๑๒_0025 20190807_๑๙๐๘๑๒_0026 20190807_๑๙๐๘๑๒_0027 20190807_๑๙๐๘๑๒_0029 20190807_๑๙๐๘๑๒_0031 20190807_๑๙๐๘๑๒_0032 20190807_๑๙๐๘๑๒_0033 20190807_๑๙๐๘๑๒_0034 20190807_๑๙๐๘๑๒_0035 20190807_๑๙๐๘๑๒_0037 20190807_๑๙๐๘๑๒_0048 20190807_๑๙๐๘๑๒_0050 20190807_๑๙๐๘๑๒_0051 1565355984012

About chonlawaschool