ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศสอบครูคณิตศาสตร์

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน