การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 103 คน ที่ยังไม่ผ่านการอบรมจาก สพป.ตรัง เขต 1  (ยกเว้น ผอ.รร.กลุ่มประชารัฐ และ ผอ.ที่ผ่านหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สพฐ.) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจบุคลากรของสถานศึกษาในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1

IMG_2597_resize IMG_2598_resize IMG_2599_resize IMG_2600_resize IMG_2601_resize IMG_2602_resize IMG_2603_resize IMG_2607_resize IMG_2608_resize IMG_2609_resize IMG_2610_resize IMG_2611_resize IMG_2612_resize IMG_2614_resize IMG_2615_resize IMG_2616_resize IMG_2617_resize IMG_2618_resize IMG_2619_resize IMG_2620_resize IMG_2622_resize IMG_2623_resize IMG_2624_resize IMG_2626_resize IMG_2627_resize IMG_2628_resize IMG_2629_resize IMG_2630_resize IMG_2632_resize IMG_2636_resize IMG_2637_resize IMG_2638_resize IMG_2639_resize IMG_2640_resize IMG_2641_resize IMG_2644_resize

kornkanok

About kornkanok