รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  เรียบร้อยแล้ว สพป.ตรัง เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ต่อไป

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล