การเยี่ยม สพท.ในเขตตรวจราชการที่ 6

วันนี้ เวลา  09.00 น. นายวิพล  นาคพันธ์ ผู้อำนวยการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ออกเยี่ยม สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ จังหวัดตรัง 
ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0003_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0004_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0005_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0008_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0010_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0011_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0012_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0013_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0014_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0015_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0016_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0017_resize ผู้ตรวจราชการเขตที่ 6 วันที่ 6 ส.ค 62_๑๙๐๘๐๖_0018_resize

kornkanok

About kornkanok