สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

วันที่  5  สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
IMG_2585_resize IMG_2586_resize IMG_2587_resize IMG_2588_resize IMG_2589_resize IMG_2590_resize IMG_2591_resize IMG_2592_resize IMG_2593_resize IMG_2594_resize IMG_2595_resize

kornkanok

About kornkanok