โรงเรียนบ้านปากห้วย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน (ประกาศใหม่)

โรงเรียนบ้านปากห้วย ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประกาศรับครูจ้าง

ยุทธชัย มากผล

About ยุทธชัย มากผล