ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุมพรเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1  
9738_resize S__322527250_resize S__322527249_resize S__322527248_resize S__322527246_resize S__322527245_resize S__322527244_resize S__322527243_resize S__322527241_resize S__322527240_resize S__322527238_resize S__322527237_resize S__322527236_resize S__322527235_resize S__322527234_resize 9744_resize 9742_resize 9741_resize 9740_resize 9738_resize

kornkanok

About kornkanok