ประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

132966 

           ตามที่โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ตำบลหนองบ่อ  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.2562  ถึง ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.2562 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา เสร็จสิ้นแล้ว ดังประกาศรายชื่อ ต่อไปนี้

  ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย)

About chonlawaschool