สพป.ตรัง เขต 1 จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน”

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต ๑  โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒  ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธนารมย์ ๓ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
IMG_2385_resize IMG_2393_resize IMG_2395_resize IMG_2396_resize IMG_2400_resize IMG_2402_resize IMG_2405_resize IMG_2407_resize IMG_2408_resize IMG_2409_resize IMG_2411_resize IMG_2412_resize IMG_2413_resize IMG_2414_resize IMG_2416_resize IMG_2420_resize IMG_2422_resize IMG_2424_resize IMG_2425_resize IMG_2428_resize IMG_2429_resize IMG_2432_resize IMG_2433_resize IMG_2435_resize IMG_2437_resize IMG_2439_resize IMG_2443_resize IMG_2444_resize IMG_2449_resize IMG_2450_resize IMG_2458_resize IMG_2459_resize IMG_2460_resize IMG_2462_resize IMG_2463_resize IMG_2466_resize IMG_2468_resize IMG_2470_resize IMG_2474_resize

kornkanok

About kornkanok