กีฬาสานสัมพันธ์ “อนุบาลตรัง-ทับเที่ยงฮั่วเฉี่ยว” ปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "อนุบาลตรัง-ทับเที่ยงฮั่วเฉี่ยว" ปี 2562 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว โดยการนำของนางวสิตา ไทรงาม ผอ.โรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้กัน ในโอกาสต่อไป ณ สนากีฬาโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
>>พิธีเปิดและแข่งขันกีฬาภาคเช้า<<
>>การแข่งขันกีฬาภาคบ่าย<<
>>พิธีปิดมอบถ้วยรางวัลและงานเลี้ยงสังสรรค์<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
>>https://youtu.be/RbXzmgGx0ms<<

>>https://youtu.be/M10AWWDc2Vg <<
IMG_7661 IMG_7664
IMG_7573 IMG_7576 IMG_7599 IMG_7601 IMG_7604 IMG_7605 IMG_7608 IMG_7609 IMG_7610 IMG_7611 IMG_7615 IMG_7616 IMG_7617 IMG_7621 IMG_7622 IMG_7625 IMG_7628 IMG_7631 IMG_7633 IMG_7643 IMG_7645 IMG_7650 IMG_7654 IMG_7656 IMG_7661 IMG_7711 IMG_7714 IMG_7716 IMG_7718 IMG_7721 IMG_7722 IMG_7723 IMG_7729 IMG_7731 IMG_7738 IMG_7739 IMG_7740 IMG_7742 IMG_7744 IMG_7751 IMG_7752 IMG_7753 IMG_7756 IMG_7758 IMG_7759 IMG_7764 IMG_7765 IMG_7766 IMG_7767 IMG_7774 IMG_7775 IMG_7776 IMG_7777 IMG_7778 IMG_7779 IMG_7787 IMG_7789 IMG_7790 IMG_7794 IMG_7796 IMG_7797 IMG_7799 IMG_7800 IMG_7826 IMG_7827 IMG_7829 IMG_7834 IMG_7837 IMG_7840 IMG_7842 IMG_7844 IMG_7846 IMG_7856 IMG_7859 IMG_7860 IMG_7861 IMG_7866 IMG_7867 IMG_7871 IMG_7874 IMG_7876 IMG_7880 IMG_7881 IMG_7891 IMG_7892 IMG_7893 IMG_7900 IMG_7902 IMG_7906 IMG_7908 IMG_7909 IMG_7910 IMG_7911 IMG_7912 IMG_7913 IMG_7920 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7928 IMG_7934 IMG_7935 IMG_7944 IMG_7947 IMG_7948 IMG_7949 IMG_7950 IMG_7951 IMG_7952 IMG_7953 IMG_7954 IMG_7955 IMG_7956 IMG_7963 IMG_7965 IMG_7969 IMG_7972 IMG_7973 IMG_7974 IMG_7975 IMG_7976 IMG_7978 IMG_7980 IMG_7982 IMG_7983 IMG_7985 IMG_7986 IMG_7987 IMG_7988 IMG_7990 IMG_7991 IMG_7992 IMG_7993 IMG_7994 IMG_7995 IMG_7996 IMG_7997 IMG_7999 IMG_8023 IMG_8027 IMG_8030 IMG_8032 IMG_8033 IMG_8034 IMG_8046 IMG_8048 IMG_8052 IMG_8053 IMG_8054 IMG_8055 IMG_8057 IMG_8058 IMG_8059 IMG_8060 IMG_8061 IMG_8062 IMG_8063 IMG_8064 IMG_8065 IMG_8066 IMG_8067 IMG_8069 IMG_8070 IMG_8071 IMG_8072 IMG_8074 IMG_8075 IMG_8075_2 IMG_8076 IMG_8077 IMG_8078 IMG_8079 IMG_8080 IMG_8081 IMG_8083 IMG_8084 IMG_8085 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8088 IMG_8089 IMG_8090 IMG_8091 IMG_8093 IMG_8094 IMG_8095 IMG_8097 IMG_8098 IMG_8099 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8106 IMG_8108 IMG_8119 IMG_8120 IMG_8121 IMG_8125 IMG_8126 IMG_8127 IMG_8130 IMG_8131 IMG_8132 IMG_8133 IMG_8221 IMG_8222 IMG_8223 IMG_8224 IMG_8225 IMG_8227 IMG_8228 IMG_8234 IMG_8249 IMG_8255 IMG_8259 IMG_8263 IMG_8264 IMG_8265 IMG_8266 IMG_8267 IMG_8268 IMG_8269 IMG_8271 IMG_8275 IMG_8279 IMG_8280 IMG_8290 IMG_8291 IMG_8293

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง