โรงเรียนบ้านย่านตาขาวเข้าร่วม กิจกรรมกรีฑากลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ

โรงเรียนบ้านย่านตาขาวเข้าร่วมกิจกรรม งานกรีฑากลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ โดย นายสาธิต  ไกรนรา นายอำเภอย่านตาขาว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกรีฑากลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ณ สนามโรงเรียนกีฬา จังหวัดตรัง ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

490 538475 538477 538529 538534 538546 538554 538739 538777 538778 538781 538796

ratana

About ratana