คณะครู บุคลากรเเละนักเรียนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เเละถวายเทียนพรรษา ณ วัดประชาบำรุง วัดชลวาปีวิหาร เเละสำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

3702 3704 3707 วัดชลวาปีวิหาร_๑๙๐๗๑๘_0040 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0026 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0029 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0036 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0051 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0062 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0063 วัดประชาบำรุง_๑๙๐๗๑๘_0064 สำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง_๑๙๐๗๑๘_0011 สำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง_๑๙๐๗๑๘_0024 สำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง_๑๙๐๗๑๘_0063 สำนักสงฆ์ควนโต๊ะทอง_๑๙๐๗๑๘_0083

About chonlawaschool