ประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

          ตามประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย นั้น

          บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนวัดชลวาปีวิหารจึงขอประกาศรายชื่อ   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ดังประกาศ เเละให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันเสาร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 

ประกาศรายชื่อปฐมวัย

 

About chonlawaschool