ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องวิทยาศาสตร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องวิทยาศาสตร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

About rangsima