การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 3/2562   โดยได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. , การกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา,  การแบ่งกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มโรงเรียน และการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพและคุณธรรม โดยกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 15  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
12995_resize 12996_resize 12997_resize 12998_resize 12999_resize 13001_resize IMG_2091_resize IMG_2094_resize IMG_2095_resize IMG_2096_resize IMG_2098_resize IMG_2099_resize IMG_2100_resize IMG_2101_resize IMG_2102_resize IMG_2103_resize IMG_2105_resize IMG_2106_resize IMG_2108_resize IMG_2109_resize IMG_2110_resize IMG_2111_resize IMG_2113_resize IMG_2114_resize IMG_2115_resize IMG_2116_resize IMG_2117_resize IMG_2118_resize IMG_2119_resize IMG_2120_resize IMG_2121_resize IMG_2122_resize IMG_2123_resize IMG_2124_resize IMG_2125_resize IMG_2126_resize IMG_2127_resize IMG_2128_resize IMG_2129_resize IMG_2130_resize IMG_2131_resize IMG_2133_resize IMG_2134_resize IMG_2135_resize IMG_2136_resize IMG_2138_resize IMG_2141_resize IMG_2142_resize IMG_2143_resize IMG_2146_resize IMG_2148_resize IMG_2150_resize IMG_2152_resize

kornkanok

About kornkanok