กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขข้าพรรษา ปี 2562

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 จำนวน 3 วัด วัดคลองน้ำเจ็ด วัดสาริการาม และวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
>>ภาพพิธีแห่เทียนพรรษา62<<
>>ภาพพิธีถวายเที่ยนพรรษา62<<
>>วิดีโอพิธีแห่เทียนพรรษา<<
>>วิดีโอพิธีถวายเทียนพรรษา<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7324 IMG_7422 IMG_7427 IMG_7222 IMG_7223 IMG_7225 IMG_7227 IMG_7228 IMG_7230 IMG_7272 IMG_7274 IMG_7275 IMG_7276 IMG_7277 IMG_7278 IMG_7463 IMG_7466 IMG_7468
IMG_7236 IMG_7238 IMG_7239 IMG_7240 IMG_7241 IMG_7242 IMG_7243 IMG_7244 IMG_7245 IMG_7246 IMG_7247 IMG_7249 IMG_7250 IMG_7251 IMG_7252 IMG_7253 IMG_7256 IMG_7257 IMG_7259 IMG_7260 IMG_7261 IMG_7289 IMG_7301 IMG_7303 IMG_7304 IMG_7305 IMG_7307 IMG_7308 IMG_7334 IMG_7335 IMG_7338 IMG_7340 IMG_7342 IMG_7343 IMG_7345 IMG_7346 IMG_7347 IMG_7348 IMG_7349 IMG_7350 IMG_7351 IMG_7352 IMG_7355 IMG_7361 IMG_7362 IMG_7363 IMG_7369 IMG_7372 IMG_7373 IMG_7375 IMG_7376 IMG_7384 IMG_7385 IMG_7387 IMG_7389 IMG_7391 IMG_7396 IMG_7397 IMG_7398 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7404 IMG_7405 IMG_7421 IMG_7427 IMG_7431 IMG_7436 IMG_7438 IMG_7441 IMG_7442 IMG_7443 IMG_7448 IMG_7449 IMG_7450 IMG_7455 IMG_7457 IMG_7456

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง