การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2562  เรียบร้อยแล้ว  หากมีผู้ประสงค์จะดูรายละเอียดประกาศ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง https//www.tpeotrang.go.th

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล