โรงเรียนบ้านปากห้วย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน

1092140037_20171213034634

ประกาศ

โรงเรียนบ้านปากห้วย  ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ 

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน ๑  อัตรา 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  ๐๗๕ – ๒๐๔๒๑๐

ยุทธชัย มากผล

About ยุทธชัย มากผล