โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0012 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0013 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0015 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0016 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0018 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0031 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0034 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0038 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0044 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0056 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0061 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0064 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0083 เยี่ยมบ้าน62_๑๙๐๗๑๑_0084

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด