โรงเรียนวัดนางประหลาดมอบเกียรติบัตร เด็กดีศรีนางหลาดประจำเดือน มิถุนายน 2562

282976 282977 282978 282979 282980 282981 282982 282983

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด