โรงเรียนวัดนางประหลาดจัดกิจกรรม”โรงเรียนสะอาด ด้วยถังสังฆทาน”เพื่อฝีกวินัย ความรับผิดชอบและรักสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สพฐ. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

42309 42311 42312 42314 42317 228594 S__3383378 S__3383379 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0010 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0011 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0019 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0020 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0032 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0035 ถังสังฆ_๑๙๐๗๐๘_0051

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด