การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น.  ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ของ สพป.ตรัง เขต 1  การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมโรงเรียนที่มีผล O-NET รวม 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 10 อันดับสุดท้ายของ สพป.ตรัง เขต 1 
7713_resize 7714_resize 7715_resize 7716_resize 7717_resize

kornkanok

About kornkanok