เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด”นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ” ปี 2562

ด้วยสมาคมวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 4-6  ประกอบด้วยนักเรียน ผุ้จัดทำ ทีมละไม่เกิน 3 คนต่อ 1 โครงงาน  เปิดรับโครงงานตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2562  รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดนักวิทย์น้อยทรูแล็บ

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์