โรงเรียนอนุบาลตรังประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธาน น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ นางปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุพร โขขัด  นางดารา ชูสังข์ และนางกาญจนา รัตนรัต ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของน.ส.ชนากนต์ เขียวจีน นางนรีรัตน์ สิทธิชัย และน.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย ณ ห้องสัตบงกต โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
>>บรรยากาศการประเมินครูผู้ช่วย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_6993 IMG_6995
IMG_6923 IMG_6947
IMG_6903 IMG_6899 IMG_6900 IMG_6902 IMG_6904 IMG_6905 IMG_6906 IMG_6907 IMG_6908 IMG_6910 IMG_6911 IMG_6912 IMG_6913 IMG_6915 IMG_6916 IMG_6917 IMG_6918 IMG_6919 IMG_6920 IMG_6921 IMG_6922 IMG_6923 IMG_6924 IMG_6926 IMG_6927 IMG_6928 IMG_6929 IMG_6929-Recovered IMG_6930 IMG_6932 IMG_6933 IMG_6934 IMG_6935 IMG_6936 IMG_6937 IMG_6938 IMG_6939 IMG_6940 IMG_6941 IMG_6942 IMG_6943 IMG_6944 IMG_6945 IMG_6946 IMG_6948 IMG_6949 IMG_6950 IMG_6951 IMG_6952 IMG_6953 IMG_6954 IMG_6955 IMG_6956 IMG_6958 IMG_6959 IMG_6960 IMG_6961 IMG_6962 IMG_6963 IMG_6966 IMG_6967 IMG_6968 IMG_6971 IMG_6972 IMG_6973 IMG_6974 IMG_6975 IMG_6976 IMG_6978 IMG_6979 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6982 IMG_6985 IMG_6986 IMG_6987 IMG_6988 IMG_6990 IMG_6991 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6996

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง