การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทุ่งค่ายเกาะเปียะ ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดอัมพวัน

1746117462 1746317464 17471 17472 17473 17474 1747517476 17478

About รัศมี จิตบุญ