การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประชุุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน