ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

193 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

หมายเลขโทรศัพท์

ห้อง ผอ. 075-572027
กลุ่มอำนวยการ 075-572029
กลุ่มนโยบายและแผน 075-572030
กลุ่มบริหารงานบุคคล 075-572031
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 075-572032
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 075-572066
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 075-572056
Fax 075-291509


E-Mail : trang1.go.th@gmail.com

Map

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน