ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชุด(Shopping List)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชุด(Shopping List)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

About rangsima