“เยาวชน…รักษ์พงไพร”

วันนี้ นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะจาก สพป.ตรัง เขต 1 เยียมโรงเรียนและมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักเรียนผู้นำค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ปีที่ 5 พ.ศ.2562 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายอนิรุทธ  จิโสะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลิพัง  จำนวน 1,500.- บาท และเด็กชายอภิรักษ์  ลั่นศิลป์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดควนสีนวล จำนวน 1,500.- บาท ในโครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ปีที่ 5 พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และต่อยอดขยายผลกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และโรงเรียนวัดควนสีนวล อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
IMG_1950_resize IMG_1946_resize IMG_1945_resize IMG_1940_resize IMG_1933_resize IMG_1931_resize IMG_1929_resize IMG_1928_resize IMG_1927_resize IMG_1924_resize IMG_1920_resize IMG_1918_resize IMG_1917_resize IMG_1914_resize IMG_1912_resize IMG_1910_resize IMG_1908_resize IMG_1907_resize IMG_1906_resize IMG_1904_resize IMG_1903_resize IMG_1897_resize

kornkanok

About kornkanok