การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562 (WRO2019 : World Robot Olympiad 2019)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการส่งเข้าประกวดได้ข้างล่าง
ดาวน์โหลด

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน