ประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)

โลโก้-275x300

          ด้วยโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา

               – อัตราค่าจ้างเดือนละ                     6,000   บาท   ( หกพันบาทถ้วน )

              – ครูผู้สอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย       จำนวน  1  อัตรา

 2.  ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

1 – 15  กรกฎาคม  2562                 ประกาศรับสมัคร

8 – 15  กรกฎาคม  2562                 รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.0๐ น.)

ภายใน 18 กรกฎาคม 2562               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

20  กรกฎาคม 2562                       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

ภายใน 24 กรกฎาคม 2562               ประกาศผลการคัดเลือก

1 สิงหาคม  2562                           รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดดังเอกสารเเนบ  1. ใบสมัครครูปฐมวัย word

                                     2. ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างปฐมวัย

About chonlawaschool