สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จัดกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน (สะสาง  สะดวก  สะอาด  สร้างนิสัย และสุขลักษณะ) บริเวณรอบนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 และในห้องทุกห้อง  เพื่อความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย สะดวกในการค้นหาเอกสาร และสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
IMG_1790_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0001_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0002_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0003_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0004_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0005_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0006_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0007_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0008_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0009_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0010_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0011_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0012_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0013_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0014_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0015_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0016_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0017_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0018_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0019_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0020_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0022_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0023_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0024_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0025_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0026_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0027_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0028_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0029_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0030_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0031_resize กิจกรรม 5ส 280662_๑๙๐๖๒๘_0032_resize

IMG_1787_resize

kornkanok

About kornkanok