ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนปะเหลียน

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อมอบนโยบายทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2562
 ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0011_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0010_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0009_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0008_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0007_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0006_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0005_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0004_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0003_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0002_resize ประชุมกลุ่มปะเหลียน_๑๙๐๖๒๕_0001_resize

kornkanok

About kornkanok