สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์

วันที่  24  มิถุนายน  2562  เวลา 08.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
IMG_1553_resize IMG_1555_resize IMG_1559_resize IMG_1560_resize IMG_1562_resize IMG_1570_resize IMG_1571_resize IMG_1579_resize IMG_1581_resize IMG_1589_resize IMG_1595_resize IMG_1602_resize IMG_1604_resize

kornkanok

About kornkanok