โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวนจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

วันพฤหัสดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวนได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เเก่นักเรียนทุกคน จำนวน ๕๒ ทุน

โดยมีประธานเเละกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้เเก่นักเรียน

มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0005 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0009

 

มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0015 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0014 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0016 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0018 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0019 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0021 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0022 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0024 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0025 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0026 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0036 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0037 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0038 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0039 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0034 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0032 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0029 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0028 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0040 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0041 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0042 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0043 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0044 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0046 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0048 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0049 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0050 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0051 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0052 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0053 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0054 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0055 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0056 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0057 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0058 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0059 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0060 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0061 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0062 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0063 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0064 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0065 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0066 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0067 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0069 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0070 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0071 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0073 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0079 มอบทุนการศึกษา_๑๙๐๖๒๐_0081

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน