โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางสาวสุภาวดี  โชติกเสถียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ผอ 60100 125891 402487 402488 402490 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0009 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0013 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0014 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0015 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0016 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0017 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0018 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0019 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0020 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0021 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0023 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0032 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0033 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0036 ผอออออ ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0039 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0040 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0042 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0050 ไหว้ครู’62’_๑๙๐๖๒๐_0051

1 2 3 4 จับมือ

About ประกายดาว ทองพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน