การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ (สพป.ชุมพร เขต 1 และโรงเรียนบ้านดอนทรายแก้ว) โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายกฤช  กาหยี ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวสรุปในภาพรวม และให้ส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อสรุปและพูดคุยสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานคุณธรรมหลัก และแนวปฎิบัติ  เพื่อมาสะท้อนผลและนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ณ สพป.ตรัง เขต 1 พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_1495 IMG_1488_resize IMG_1490_resize IMG_1491_resize IMG_1492_resize IMG_1493_resize IMG_1494_resize IMG_1495_resize IMG_1496_resize IMG_1497_resize IMG_1498_resize IMG_1499_resize IMG_1500_resize IMG_1501_resize IMG_1502_resize IMG_1503_resize IMG_1504_resize IMG_1505_resize IMG_1506_resize IMG_1507_resize IMG_1508_resize IMG_1509_resize IMG_1510_resize IMG_1511_resize IMG_1512_resize IMG_1513_resize IMG_1514_resize IMG_1515_resize IMG_1516_resize IMG_1517_resize IMG_1519_resize IMG_1520_resize IMG_1521_resize IMG_1524_resize IMG_1525_resize IMG_1526_resize IMG_1527_resize IMG_1528_resize IMG_1529_resize IMG_1531_resize IMG_1532_resize IMG_1533_resize IMG_1534_resize IMG_1535_resize IMG_1537_resize IMG_1539_resize IMG_1542_resize IMG_1543_resize IMG_1546_resize IMG_1547_resize IMG_1549_resize IMG_1551_resize

kornkanok

About kornkanok