สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันที่  17  มิถุนายน  2562  เวลา 08.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
IMG_1421_resize IMG_1423_resize IMG_1424_resize IMG_1425_resize IMG_1427_resize IMG_1428_resize IMG_1430_resize IMG_1431_resize IMG_1433_resize IMG_1434_resize IMG_1436_resize IMG_1437_resize IMG_1438_resize IMG_1441_resize

kornkanok

About kornkanok