โครงการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ วันที่ 13  มิถุนายน  2562 ณ โรงเรียนบ้านดอนทรายแก้ว  และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหลายประเด็น 1) คุณธรรมหลัก แนวปฏิบัติและกิจกรรมส่งเสริมความดี 2) การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการของทุกคนในองค์กร 3) วัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมที่เดินชัด 4) สิ่งที่ดีเด่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ 5) วิธีการประเมินตนเอง-ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ 6) กิจกรรรขับเคลื่อนในกลุ่มงาน และ 7) คุณธรรมขับเคลื่อนในกลุ่มงาน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป
IMG_1091_resize IMG_1093_resize IMG_1109_resize IMG_1115_resize IMG_1118_resize IMG_1120_resize IMG_1146_resize IMG_1149_resize IMG_1151_resize IMG_1153_resize IMG_1155_resize IMG_1159_resize IMG_1163_resize IMG_1164_resize IMG_1166_resize IMG_1167_resize IMG_1168_resize IMG_1169_resize IMG_1170_resize IMG_1173_resize IMG_1176_resize IMG_1179_resize IMG_1184_resize IMG_1186_resize IMG_1187_resize IMG_1195_resize IMG_1196_resize IMG_1197_resize IMG_1199_resize IMG_1210_resize IMG_1211_resize IMG_1216_resize IMG_1217_resize IMG_1233_resize IMG_1243_resize IMG_1251_resize IMG_1265_resize IMG_1269_resize IMG_1276_resize IMG_1345_resize IMG_1346_resize IMG_1347_resize IMG_1348_resize IMG_1349_resize IMG_1350_resize IMG_1351_resize IMG_1353_resize IMG_1355_resize IMG_1356_resize IMG_1357_resize IMG_1358_resize IMG_1359_resize IMG_1360_resize IMG_1364_resize IMG_1366_resize IMG_1368_resize IMG_1370_resize IMG_1372_resize IMG_1380_resize IMG_1383_resize IMG_1384_resize IMG_1385_resize IMG_1386_resize IMG_1389_resize IMG_1392_resize IMG_1394_resize IMG_1395_resize IMG_1398_resize IMG_1400_resize IMG_1403_resize IMG_1405_resize IMG_1406_resize IMG_1407_resize IMG_1412_resize IMG_1413_resize IMG_1416_resize ดูงานชุมพร_๑๙๐๖๑๗_0001_resize

kornkanok

About kornkanok