โรงเรียนอนุบาลตรังการให้บริการชุมชนกิจกรรมโยคะ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้บริการชุมชน โดยการนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกับชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในการเล่นโยคะ หลังเวลาเลิกเรียนของทุกๆวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ณ บริเวณลานใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
>>รวมภาพการเล่นโยคะ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
>>คลิกชมวิดีโอเล่นโยคะที่นี่<<

IMG_4005 IMG_4010
IMG_3931 IMG_3969
IMG_3988 IMG_3994
IMG_3923 IMG_3924 IMG_3925 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3928 IMG_3929 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3932 IMG_3933 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3936 IMG_3937 IMG_3938 IMG_3939 IMG_3940 IMG_3941 IMG_3943 IMG_3944 IMG_3945 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3948 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3952 IMG_3953 IMG_3954 IMG_3955 IMG_3956 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3963 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3974 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977 IMG_3978 IMG_3979 IMG_3980 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3983 IMG_3984 IMG_3985 IMG_3987 IMG_3989 IMG_3990 IMG_3991 IMG_3992 IMG_3993 IMG_3995 IMG_3996 IMG_3997 IMG_3998 IMG_4000 IMG_4001 IMG_4002 IMG_4003 IMG_4004 IMG_4006 IMG_4007 IMG_4008 IMG_4009 IMG_4010 IMG_4011 IMG_4012 IMG_4014 IMG_4016 IMG_4018

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง